e-PUAP

Sąd Rejonowy w Działdowie wprowadził, poprzez platformę ePUAP, możliwość przesyłana dokumentów drogą elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).

 

Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną w obecnym stanie prawnym nie wywołują skutków prawnych. Pisma w ten sposób skutecznie wnosić można jedynie poza właściwym postępowaniem sądowym.

 

Elektroniczną skrzynkę podawczą utworzono na platformie ePUAP (elektronicznej platformie usług administracji publicznej), udostępnionej przez MSWiA. Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP

https://epuap.gov.pl

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Działdowie jest:

  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP  , założenie konta jest bezpłatne
  • wypełnienie formularza  w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Działdowie" na platformie ePUAP.