Elektroniczne Księgi wieczyste

Przeglądarka Elektronicznych Ksiąg Wieczystych IV Wydziału Ksiąg Wieczystych w Działdowie dostępna jest pod adresem:

Elektroniczna Księga Wieczysta