I Ns 116/19

                                      Ogłoszenie

 

 

         W Sądzie Rejonowym w Działdowie I Wydział Cywilny prowadzone jest postępowanie w sprawie o syg. akt I Ns 116/19 z wniosku Marka Jana  Łożyńskiego i Elżbiety Łożyńskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie – na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej – własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór gmina Lidzbark oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 16- Nowy Dwór,  jako działka o numerze 505/6 o powierzchni 0,33 ha. Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

         Sąd wzywa  wszystkich zainteresowanych  aby w terminie 3 (trzech ) miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia  zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości , gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.  

 

 

                                                                           /-/ SSR Andrzej Gierłachowski

Rejestr zmian dla: I Ns 116/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d