I Ns 159/18

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Działdowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt. I Ns 159/18 prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Romanie Piastowicz, synu Romana i Teresy Hanny, urodzonym w dniu 17 maja 1950 r. w Warszawie, zmarłym w dniu 29 maja 2012 roku w Warszawie, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Małym Łęcku. W skład spadku po Jerzym Romanie Piastowicz wchodzi:

- udział w 1/3 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 28/19.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Działdowie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: I Ns 159/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d