Koordynator do spraw mediacji

Koordynator do spraw mediacji

Na podstawie art. 16a § 3 ustawy z dnia 21 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. 2015.133) Zarządzeniem Nr 7/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dniem 1 stycznia 2016r. powołano Panią SSO Barbarę Stradowską - Grzeszczuk do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Elblągu.

Koordynator do spraw mediacji w sądach okręgu elbląskiego wykonuje działania na rzecz rozwoju mediacji, zapewnia stałą komunikację pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami, a także współpracuje przy organizowaniu spotkań informacyjnych.

Rejestr zmian dla: Koordynator do spraw mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d