Instytucje

Sąd Najwyższy

www.sn.pl

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Naczelny Sąd Administracyjny

www.nsa.gov.pl

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

Trybunał Konstytucyjny

www.trybunal.gov.pl

Biuro Trybunału

Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a

Krajowa Rada Sądownictwa

www.krs.pl

ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Odesłanie do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie:

1) wzorów i formularzy pism procesowych:

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

2) informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:  

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/rada-do-spraw-pokrzywdzonych-przestepstwem/

3) informacji dotyczących mediacji:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

4) informacji o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

www.senat.gov.pl

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

www.nra.pl

Okręgowe Rady Adwokackie

http://www.nra.pl/nra.php?id=122

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

www.kirp.pl

Okręgowe Izby Radców Prawnych

http://www.kirp.pl/Okregowe-Izby-Radcow-Prawnych/Zasieg-dzialania-Izb

Krajowa Rada Notarialna

ul. Dzika 19/23

00-172 Warszawa

www.krn.org.pl

Izby Notarialne

www.krn.org.pl/1196/Izby+notarialne

Krajowa Rada Komornicza

ul. Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa

www.komornik.pl

Izby Komornicze

www.komornik.pl

Krajowa Rada Prokuratury
ul. Z. Krasińskiego 65
01-755 Warszawa

http://krp.gov.pl

Prokuratura Generalna

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

www.pg.gov.pl

Prokuratury apelacyjne, okręgowe i  rejonowe

http://www.pg.gov.pl/jednostki-podlegle-1/jednostki-podlegle-1.html

Rejestr zmian dla: Instytucje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d