Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Działdowie można skontaktować się z administratorem informatyk@dzialdowo.sr.gov.pl

 

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.