Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

 Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  •  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Dz.U.97.78.483;
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.) Dz.U.01.98.1070;
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.) Dz.U.07.38.249;
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z dnia 1 marca 2002 r.) Dz.U.02.17.164;
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) Dz.U.02.187.1564;
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2008 r.) Dz.U.08.11.69;
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz. U. z dnia 31 października 2002 r.) Dz.U.02.180.1508.

 stan prawny czerwiec 2009

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d